I ARCHEBU BWRDD CYSYLLTWCH Â NI AR 01492 533700 NEU EBOSTIWCH RESERVATIONS@PORTHEIRIAS.COM NEU AR LEIN BOOK ONLINE

I ARCHEBU BWRDD CYSYLLTWCH Â NI AR 01492533700 NEU EBOSTIWCH RESERVATIONS@PORTHEIRIAS.COM NEU AR LEIN BOOK ONLINE

I ARCHEBU BWRDD CYSYLLTWCH Â NI AR 01492 533700 NEU EBOSTIWCH RESERVATIONS@PORTHEIRIAS.COM NEU AR LEIN BOOK ONLINE

Book your Table Now
Porth Eirias | Michelin Bib Gourmand Award 2019

Porth Eirias

Bistro. Bar.

Dafliad carreg o'r mor a thraeth godidog Porth Eirias mae bwyty Bryn Williams. Mae'r fwydlen yn llawn cynnyrch o Gymru a mor lleol a phosib. Mae'r bwyty agored anffurfiol yn cynnig bwyd syml, lleol a cynnyrch yn eu tymor sy'n creu prydau arbennig. Bwyd y mor sy'n flaenllaw ar y fwydlen o gimychiaid, penfras i gregyn gleision ond mae cig a prydau llysiaeuol yr un mor bwysig, rhywbeth at ddant pawb! Ewch i'r adran digwyddiadau i weld be sydd mlaen!

Rydym yn hynod o falch i fod wedi derbyn gwobr Bib Gourmand gan Michelin am yr tyrdydd flwyddyn am ein "bwyd eithriadol o dda am brisiau cymedrol". Rydym yn hynod o ddiolchgar.

Gwobr Bwyty AA y flwyddyn 2019-2020

BRECWAST 9.30-11.15YB

Be'n well i ddechrau bore na panad a sgwrs! Dewch draw i Borth Eirias am baned o de Seibiant neu goffi lleol gan gwmni Poblado a beth am drio ein wyau benedict bendigedig, neu brecwest llawn Porth Eirias.

Bwydlen

BWYDLEN CINIO A SWPER POB DYDD 12-2.30YH A NOS WENER A SADWRN 5.30-8,30YH

Bwydlen amrywiol yn cynnig prydau bach o forlawes pupur a halen i gorgymychiaid a prif brydau fel bysaidd pysgod, gnocci neu stecen. Mae rhywbeth i bawb!

Bwydlen

Sul y mamau

Mawrth 19fed 12-2.30yh

PWDIN

Os da chi'n hoffi pwdin yna dewch i flasu danteithion Bryn! O'r hen ffefrynnau Crème Brulee a Alasga Pob Porth Eirias fydd eich dant melys ddim yn cael i siomi!

Bwydlen

DIODYDD

Cwrw lleol o fragdy 'Snowdon', Coctel, dewis helaeth o winoedd o bob cwr o'r byd, gwirod o bob math, a sudd ffrwythau - dewch draw i'r bar am lymaid!

Bwydlen

Gwin

Ein Rhestr Gwin

Bwydlen

Te Prynhawn ger y Mor. Amrywiaeth o frechdanau, bara brith traddodiadol, cacennau cri gyda jam cartref ac i goroni y cwbl cymysgedd o felysion. Ar gael o 3.00yp Dydd Llun i Gwener. £14.95 gyda te neu coffi neu £21.95 gyda gwydriad o Prosecco. Mae archebu bwrdd yn hanfodol, cysylltwch efo ni ar 01492533700.

ANRHEGION

Prynnwch docyn anhreg i rywun arbennig, cychwyn o £25.

Subscribe to our mailing list

Our terrace remains open everyday for outside drinks & dining on non bookable basis. Dogs are welcome on the terrace area but they are not permitted inside the building.

Whilst we often operate with minimal staff, please follow the link to our online booking system Opentable for reservations, up to date availability and opening hours.

Oriau Agor

Brecwast: 9.30yb - 11.15yb (Pob diwrnod)

Cinio: 12 - 2.30yp (Pob diwrnod)

Te Prynhawn: 3yp LLun i Gwener ( archebu yn hanfodol)

Swper: Nos Sadwrn a Nos Wener 5.30 - 8.30yh

Caffi: 9.30yb - 4yh (Pob diwrnod)