I ARCHEBU BWRDD CYSYLLTWCH Â NI AR 01492 533700 NEU EBOSTIWCH RESERVATIONS@PORTHEIRIAS.COM NEU AR LEIN BOOK ONLINE

I ARCHEBU BWRDD CYSYLLTWCH Â NI AR 01492533700 NEU EBOSTIWCH RESERVATIONS@PORTHEIRIAS.COM NEU AR LEIN BOOK ONLINE

I ARCHEBU BWRDD CYSYLLTWCH Â NI AR 01492 533700 NEU EBOSTIWCH RESERVATIONS@PORTHEIRIAS.COM NEU AR LEIN BOOK ONLINE

Book your Table Now
Porth Eirias | Michelin Bib Gourmand Award 2019

Porth Eirias

Bistro. Bar.

Dafliad carreg o'r mor a thraeth godidog Porth Eirias mae bwyty Bryn Williams. Mae'r fwydlen yn llawn cynnyrch o Gymru a mor lleol a phosib. Mae'r bwyty agored anffurfiol yn cynnig bwyd syml, lleol a cynnyrch yn eu tymor sy'n creu prydau arbennig. Bwyd y mor sy'n flaenllaw ar y fwydlen o gimychiaid, penfras i gregyn gleision ond mae cig a prydau llysiaeuol yr un mor bwysig, rhywbeth at ddant pawb! Ewch i'r adran digwyddiadau i weld be sydd mlaen!

Rydym yn hynod o falch i fod wedi derbyn gwobr Bib Gourmand gan Michelin am yr tyrdydd flwyddyn am ein "bwyd eithriadol o dda am brisiau cymedrol". Rydym yn hynod o ddiolchgar.

Gwobr Bwyty AA y flwyddyn 2019-2020

BRECWAST 9.30-11.15YB

Be'n well i ddechrau bore na panad a sgwrs! Dewch draw i Borth Eirias am baned o de Seibiant neu goffi lleol gan gwmni Poblado a beth am drio ein wyau benedict bendigedig, neu brecwest llawn Porth Eirias.

Bwydlen

BWYDLEN CINIO A SWPER POB DYDD 12-2.30YH A NOS WENER A SADWRN 5.30-8,30YH

Bwydlen amrywiol yn cynnig prydau bach o forlawes pupur a halen i gorgymychiaid a prif brydau fel bysaidd pysgod, gnocci neu stecen. Mae rhywbeth i bawb!

Bwydlen

Sul y tadau

Mehefin 18fed 12-2.30yh

2 gwrs £28 3 chwrs £34

Bwydlen

PWDIN

Os da chi'n hoffi pwdin yna dewch i flasu danteithion Bryn! O'r hen ffefrynnau Crème Brulee a Alasga Pob Porth Eirias fydd eich dant melys ddim yn cael i siomi!

Bwydlen

DIODYDD

Cwrw lleol o fragdy 'Snowdon', Coctel, dewis helaeth o winoedd o bob cwr o'r byd, gwirod o bob math, a sudd ffrwythau - dewch draw i'r bar am lymaid!

Bwydlen

Gwin

Ein Rhestr Gwin

Bwydlen

Te Prynhawn ger y Mor. Amrywiaeth o frechdanau, bara brith traddodiadol, cacennau cri gyda jam cartref ac i goroni y cwbl cymysgedd o felysion. Ar gael o 3.00yp Dydd Llun i Gwener. £14.95 gyda te neu coffi neu £21.95 gyda gwydriad o Prosecco. Mae archebu bwrdd yn hanfodol, cysylltwch efo ni ar 01492533700.

ANRHEGION

Prynnwch docyn anhreg i rywun arbennig, cychwyn o £25.

Subscribe to our mailing list

Oriau Agor

Brecwast: 9.30yb - 11.15yb (Pob diwrnod)

Cinio: 12 - 2.30yp (Pob diwrnod)

Te Prynhawn: 3yp LLun i Gwener ( archebu yn hanfodol)

Swper: Nos Sadwrn a Nos Wener 5.30 - 8.30yh

Caffi: 9.30yb - 4yh (Pob diwrnod)