Book Now

Porth Eirias

RESERVATIONS: 01492 577 525 OR BOOK ONLINE

Digwyddiadau

Pecynnau Nadolig 2017

Pecynnau Nadolig 2017

Pryd 3 Chwrs Nadolig £22.

 

Parti ym Mhorth Eirias

Pam ddim ymuno a ni eleni am barti Nadolig arbenning ym Mhorth Eirias

Mae hwn yn cynnwys pryd 3 chwrs, cracers nadolig traddodiadol a cherddoriaeth tan yn hwyr! £27

Ymunwch ac eraill i ddathlu’r wyl.

Dyddiadau nosweithiau y partion ydi

Rhagfyr: Dydd Gwener 8fed, Dydd Sadwrn 9fed, Dydd Gwener 15fed, Dydd Sadwrn 16fed, Dydd Gwener 22fed 

Pam ddim chael cyrhaeddiad hynod o arebnnig gyda pecyn diod?

Mae’n cynnwys gwydraid o Prosecco wrth gyraedd, hanner potel o win ty coch/gwyn a te neu choffi £20

* Prisiau pob person

Oriau Agor (Hydref 30fed - Ebrill 2il)


Brecwast: 9.30yb - 11.00yb (Pob diwrnod). 

Cinio: 12yp - 2.30yp (Pob diwrnod)

Te Prynhawn: 3.30yp - 4.30yp LLun i Gwener ( archebu bwrdd yn hanfodol)

Swper: 5:30yh - 9.00yh. (Mercher - Sul)

Caffi: 9.30yb - 4yh (Pob diwrnod)